1-2-3-DUCHAMP !

as278 
In November 2011 I read for the first time in my life a book about Marcel Duchamp. It started with the description of ‘Etant donnés: 1)La chute d’eau 2)Le gaz d’éclairage’. A posthumous work. I Asked myself some questions about this work and stared for a long time at the picture in the book. Suddenly I understood the piece.  I was shocked. Then I did a visual analysis of many Duchamp works and went from one surprise to the next. I wrote everything down, and published it as an internet site. So that the world may know all about the much more superior, real genius of Marcel Duchamp.

.
In november 2011 las ik toevallig, voor het eerst in mijn leven, een boekje over Marcel Duchamp. Het begon met de beschrijving van ‘Etant donnés: 1)La chute d’eau, 2)Le gaz d’éclairage’, een postuum werk. Ik stelde me enkele vragen over dit werk en ik keek lang naar de afbeelding. Plotseling begreep ik het. Dan ben ik verschillende Duchamp werken gaan onderzoeken door een strikte visuele analyse. Ik viel van de ene verbazing in de andere. Dit alles werd een internet site. Opdat de wereld eindelijk Marcel Duchamps ware genie zou zien en erkennen: superieur aan wat we tot nu toe dachten te weten.

.

More information on the site :
http://onetwothreeduchamp.wordpress.com/

.

Meer informatie op de site:
http://eentweedrieduchamp.wordpress.com/


.
.
.
.
.
.
.
.

Advertisements

CINEMAGIE Portretten

Portraits of ‘cinema people’ in Cinemagie, a magazine for film critics. From 2005 on, four times a year, I portait a filmmaker whereby  I also try to portait the personality of his/her work. Therefore I change style and technique.

Elke drie maanden verschijnt er een nummer van Cinemagie. Sinds 2005 maak ik voor dit tijdschrift een portret van een persoonlijkheid uit de filmwereld. Meestal een regisseur. Naast de visuele herkenbaarheid, probeer ik ook het karakter van zijn/haar films  te portretteren door mijn teken- of schilderstijl aan te passen, alsook de gebruikte techniek.

This slideshow requires JavaScript.

.
.
.
.

Archive graphic design 1980-2000

The archive of my graphic design can be found in the Designmuseum Gent.

Details:

Referentie: BE/853900/ 001

Design museum Gent – 9000 Gent

Titel: Designarchief Gorik Lindemans

circa 1980-2000


Omvang: circa 6 m³: verhuisdozen, 3 lades A0, cilinders met opgerolde documenten, verpakkingen buiten formaat

Archiefvormer: Lindemans Gorik (1956-)

Geschiedenis: Van 2000 tot 2003 bevond het archief zich in het Sint-Lucasarchief in Brussel.

Verwerving: Gorik Lindemans schonk het archief in 2003 aan het Design museum Gent.

Inhoud: Het archief is de neerslag van Gorik Lindemans’ activiteit als grafisch vormgever.

 Het bestaat voornamelijk uit:

 – projectdossiers met informatie en documentatie per opdracht

 – schetsen, ontwerptekeningen

 – nettekeningen

 – drukwerk: affiches, programmaboekjes, uitnodigingen, huisstijl

 Er zijn onder meer ook:

 – presentatiemappen voor potentiële opdrachtgevers

 – foto’s en dia’s

 – kapvormen

 – objecten

Ordening: Het archief is grosso modo gestructureerd volgens de verschillende stappen in een project, dus niet per opdracht. De projectdossiers met schetsen en informatie per opdracht zitten samen, zoals ook de ontwerptekeningen, de nettekeningen en de eindproducten. Het archiefmateriaal van één bepaalde opdracht zit dus verspreid.

Raadpleging: Raadpleging is niet aan de orde, zolang de ontsluiting van het archief niet is verfijnd.

Reproductie: Reproductie is niet aan de orde, zolang de ontsluiting van het archief niet is verfijnd.

Toegangen: Gorik Lindemans stelde zelf een ‘catalogus archief grafisch werk Gorik Lindemans’ op, waarin de verschillende opdrachten die hij uitvoerde chronologisch geordend staan. In deze catalogus is informatie terug te vinden over de opdrachtgever, datering, uitvoerder (vb. drukkerij), technische gegevens (vb. papiersoort, druktechniek), soort archiefstuk (vb. schets, nettekening, eindproduct) en de ‘petite histoire’ van de opdracht.

Designarchief Vlaanderen maakte een schenkingslijst op met een beknopte aanduiding van de inhoud van elke doos/verpakking.

Auteurs en datums van de beschrijving: Eva Van Regenmortel (The Maarten Van Severen Foundation) – 20 juli 2006

Aantekening archivaris: De beschrijving van het archief Gorik Lindemans werd opgemaakt in het kader van Designarchief Vlaanderen, een project van het Design museum Gent en de vzw Designcentrum Vlaanderen.

Trefwoorden onderwerp: Design; Grafische vormgeving; Mode; Podiumkunsten; Theater

Trefwoorden plaatsnamen: Brussel [gewest in land België]

Designmuseum Gent

Archiefbank